Vindkraftverk och ensilage  var???????

Småskalig vindkraft på gården

I december 2012 anordnade LRF Energilots 2.0 i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg en kurs/seminariedag om småskalig vindkraft på gården

Syftet med dagen var att öka kunskapen kring vilka förutsättningar som behövs, regler som finns, möjligheter, hinder som finns samt ta upp bra och dåliga exempel. Allt för att ge bra underlag till dem som funderar på ett eget vindkraftverk på gården.

För att kunna ge kunskap kring vad man bör veta och tänka på bjöds ett antal experter inom olika områden som har med småskalig vindkraft att göra in till dagen. Nedan presenteras de personer som föreläste, organisation de företräder samt kopia på deras respektive föreläsning (klicka för att ladda ned):

Niclas Höglund, lantbrukare från Aspås i Jämtland berättade om sina satsningar på småskalig vindkraft. Han tillhör de som lyckats bra med detta, mycket beroende på väldigt gott vindläge där han bor (blåser nästan alltid och dessutom ganska kraftigt) och att han fått tag på begagnat vindkraftverk i gott skick.

Här nedan sammanfattar vi kort några viktiga punkter att tänka på vad gäller småskalig vindkraft på gården:

- Hur är ditt vindläge? Ju blåsigare desto bättre. Årsmedelvinden är det viktiga, alltså hur mycket det blåser i snitt på ett år, på den höjd som vindkraftverkets rotor sitter på. Oftast är det inte ekonomiskt lönsamt med årsmedelvind under 5-6 m/s.
- Ju högre upp och ju större vindkraftverk desto bättre lönsamhet och mer energi ger det.
- Innan köp av vindkraftverk: kolla upp referenser och andra kunder för de tillverkare du tar in offerter från. Det finns stor risk för glädjekalkyler från många tillverkare. Tänk på att den angivna effekten, den så kallade märkeffekten, är vad verket producerar vid vindstyrkor om ca 12 m/s (hur ofta blåser det så mycket?)
- Kolla med kommunen vilka byggregler som gäller för den satsning som ska göras, innan bygge startar!

För utförligare information från respektive föreläsare klicka på länken till föreläsningen.