IMG_1710

Solenergi temadagar

LRF-projektet Energilots 2.0 genomförde 3 st. tema/ kursdagar kring solenergi 2013. Först ut var träffen i Söderhamn 10/10 följt av Rättvik 28/10 och Säter 29/10. Sammanlagt kom 73 st. intresserade deltagare med lantbruksanknytning på kursdagarna.

Fyra experter föreläste under temadagarna och spred den senaste informationen kring solel, solvärme och elmarknaden och elnätet. Dessa var:

  • Stefan Enerud från Svesol som hade ett pass om solvärme,
  • Roger Björkman från Dala Solel som berättade om sin egen solelanläggning och om praktiska ting kring solceller,
  • Jan-Erik Bergkvist från Envikens Elkraft föreläste om elnätets uppbyggnad, elmarknaden och om hur man ansluter en solelanläggning till elnätet.
  • David Larsson från Direct Energy föreläste sedan om ekonomin kring solel, och man kan konstatera att det inte är alldeles enkelt  att räkna på – mycket hänger på politiska beslut som ännu inte är fattade.

- Föreläsarna hade tillsammans en bred kompentens från olika aspekter på solvärme och solel och deltagarna ställde kloka frågor som de fick svar på också, säger Christian Blanck (projektledare Energilots 2.0).

Särskilt många frågor blev det om elmarknaden och det visade sig att många som kommit inte bara var intresserade av solenergi, utan också av energifrågor i allmänhet. Och det visade sig också att några av deltagarna redan satt upp egna anläggningar för solel eller solvärme på sin gård.

Presentationerna från föreläsarna finns att ladda ned – se botten på denna artikel. Kontakta gärna projektledningen för Energilots 2.0 eller de solenergiexperter som deltog på temadagarna om ni vill veta mer kring solenergi. Vi kan också förmedla kontakter till LRFs riksprojekt Goda affärer med förnybar energi. Via den satsningen kan man få subventionerad expertrådgivning inom energiaffärer på landsbygd/lantbruk från några utvalda upphandlade företag.

Skatteavdrag på gott och ont?

Förslaget kom från förra regeringen om att införa ett skatteavdrag för egenproducerad el. Det förslaget är under behandling. Det kan innebära att man får sämre betalt av elbolagen för egenproducerad, förnybar el. Å andra sidan får man ju då fördel av skatteavdraget för den el man producerat och förbrukar själv.

Åsa Eklund-Öberg från länsstyrelsen Gävleborg kom och informerade om att länsstyrelsens möjligheter att subventionera installation av solceller är begränsade och hon uppmanade till att söka bidraget men inte till att ta med det i kalkylerna.

Kvaliteten på panelerna viktig

Viktig information som framkom vid seminariet var att man som köpare av en solcellsanläggning bör vara noggrann med kvaliteten, inte minst på infästningarna till solpanelerna. Är de för svaga för att orka med solpanelen och kanske ett snötäcke på den, så kan ett tak rasa in om oturen är framme. Det har hänt.

- Billiga grejor är ofta av sämre kvalitet. Det gäller också solpaneler, säger Christian Blanck.

När det gäller kvaliteten fick också seminariedeltagarna rådet att inte stirra sig blinda på högsta toppeffekten eller bästa verkningsgraden på en anläggning, utan i stället försöka ta reda på vilken energi anläggningen kan ge på årsbasis. Det kan vara bättre med en anläggning utan höga toppar men som ger en jämn avkastning.

Solpaneler ska sitta i solen

Man ska också vara uppmärksam på var man sätter upp sina paneler. De är seriekopplade så att om en panel hamnar i skuggan så kan alla påverkas negativt.

Enligt enkäter som deltagarna fick fylla i vid slutet av seminarierna var nästan alla riktigt nöjda med informationsträffen och experternas föredrag.

Presentationer från föreläsarna (bildspel):

Solel för lantbruk, broschyr med grundläggande information (från 2014)