Prioriterat område

Information om fördelarna med omarrondering av mark - värdera den och fördela om den mellan markägarna så att de får mer sammanhängande ägor  - har i många år varit ett prioriterat område för LRF Dalarna. Anledningen är att ägosplittringen förhindrar rationellt bruk av skog och jordbruksmark.

2007-2011 drev LRF ett projekt som syftade till att informera och underlätta för markägarna att omarrondera sin mark.

2014- 2015 tas nya tag i frågan.

Skapa opinion

Det nya omarronderingsprojektet har som uttalat mål att skapa en positiv opinion för omarrondering. Projektledare är Thomas Björklund, Bjursås. Han var också projektledare för det tidigare, mer omfattande, projektet.

Projektet finansieras av Stiftelsen Dalarnas läns konjunkturutjämningsfond för det enskilda skogsbruket, KUA-fonden.

Lokala möten

Lantmäteriverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen är samtliga engagerade i frågan.

LRFs projekt har som uttalat mål att hjälpa markägarna genom att ge så saklig och objektiv information som möjligt om vad omarronderingen innebär, hur den genomförs och vilka konsekvenserna blir. Detta sker vid lokala möten.

Viktigt är att initiativet till att starta en omarronderingsprocess alltid ska tas av markägarna själva.

Kontakt

Thomas Björklund, projektledare, Tel. 023-505 60, 070-374 27 44
E-post: dalex@swipnet.se