Avesta

Anna Ozén

Ordförande, Ledamot 0706449858

Kristina Ohls

Sekreterare, Ledamot, Äganderättsansvarig 0702269717

Mats Öberg

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5269873

Pär Larsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703531824

Valberedning

Marianne Magnusson

Valberedning, sammankall. 070-5908504

Hans Eriksson

Valberedning, ledamot 0226-42046

Jan Källström

Valberedning, ledamot 0705144198