By

Mats Öberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5269873

Björn Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0703746713

Annica Larsson

Sekreterare, Ledamot 0703746773

Anders Krantz

Kassör, Ledamot 0702342171

Daniel Bengtsson

Ledamot 0704380686

Rasmus Sahlin

Ledamot 0738797800

Valberedning

Hans-Olof Eriksson

Valberedning, sammankall. 0706882184

Anders Larsson

Valberedning, ledamot 0703746712