Svärdsjö

John Viklund

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702878275

Margareta Rönnings

Kassör, Ledamot 0246-10178

Erik Röding

Ledamot 0706800505

Susanne Höglund

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2067316

Valberedning

Samuel Sahlin

Valberedning, sammankall. 0730419770

Johanna Backlund

Valberedning, ledamot 0730341782