Faluorten

Bo Nilsson

Ordförande, Ledamot 070-3187857

Matts Åkesson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0707301798

Håkan Andersson

Kassör, Ledamot 0706688726

Henrik Sundblad

Ledamot 0705361503

Göte Tronshagen

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0706038941

Valberedning

Göte Tronshagen

Valberedning, sammankall. 0706038941