Säterbygden

Britta Linderholm

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739262709

Lars Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-6285695

Linda Borgs

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0707203726

Torbjörn Rohdin

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0243-240052

Andrea Johansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom)

Stina Ernstsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702506115

Per Herrmann

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-9461037

Valberedning

Carl-Olov Janson

Valberedning, sammankall. 0706843302

Mats Ernstsson

Valberedning, ledamot 0702112520

Carl Bäckman

Valberedning, ledamot 0735988357