Barkenbygden

Johan Persson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 073-0963534

Ing-Mari Persson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6620706

Annelie Andersson

Kassör, Ledamot 0702045059

Mattias Strandberg

Ledamot 0240-35046

Simon Persson

Ledamot

Valberedning

Göran Engström

Valberedning, sammankall. 0702119781

Carl-Johan Kristoffersson

Valberedning, ledamot 0709272471