Gagnef

Mikael Säfström

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0241-61118

Anders Janises

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706208228

Erik Roos

Sekreterare, Ledamot 0737028689

Birgitta Backlund

Kassör, Ledamot 0702743610

Olof Silverdahl

Ledamot 0704535351

Jan Persson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706646473

Börje Lindvall

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0707541122

Hans Erks

Jakt- och viltansvarig 0241-10155

Valberedning

Per Florell

Valberedning, sammankall. 0703282383

Magnus Erks

Valberedning, ledamot 0706312394