Folkärna

Gunilla Berglund

Ordförande, Ledamot 0735928197

Margareta Nordman

Kassör, Ledamot 0226-19143

Jerker Anderses

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730602221

Tomas Gunnarsson

Ledamot 0703412647

Anna Ozén

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706449858

Johanna Björs

Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-0916219

Valberedning

Jan Källström

Valberedning, sammankall. 0705144198

Mats Achrén

Valberedning, ledamot 0705340779