Nås

Anders Lundin

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703541107

Fins Eriksson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705509271

Björn Eriksson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3026150

Ingvar Rosén

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0705692260

Valberedning

Anders Lindén

Valberedning, sammankall. 0705524708

Åke Johansson

Valberedning, ledamot 0768121602