Dala-Järna

Gunnel Gustafsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730748988

Jonas Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot 0702701335

Elisabeth Säljgård

Sekreterare, Ledamot 0281-20422

Maria Pettersson

Kassör, Ledamot 0707547192

Björn Spett

Ledamot 070-6124222

Henrik Säljgård

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-2771690

Peter Naeyaert

Ledamot, Medlemsansvarig 0702833734

Carl-Erik Fröman

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6531938

Kristian Willman

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705866485

Claryanne Fröman

Barn- och ungdomsansvarig

Valberedning

Petter Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0281-20465

Carl-Erik Fröman

Valberedning, ledamot 070-6531938