Lima-Malung

Bengt Halvarsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-5590239

Mattias Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706655114

Camilla Algotsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739205308

Johanna Engman

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706703035

Ove Perbjörs

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739584952

Anders Westling

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730762769

Lars Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705366844

Simon Davidsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702967178

Per Danils

Jakt- och viltansvarig 0706219039

Jörgen Lind

Jakt- och viltansvarig 0707149050

Valberedning

Håkan Algotsson

Valberedning, sammankall. 0706577331

Margareta Persson

Valberedning, ledamot 0703913221