Mora

Torbjörn Ulriksen

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Kriskontakt 0706077245

Johannes Wigg

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-7882889

Ingrid Stunis

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706594285

Inger Bengtsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0735863568

Johan Göthe

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig

Mathias Håll

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705853375

Margareta Berling

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703924596

Jan Bengtsson

Jakt- och viltansvarig 0735863201

Valberedning

Peter Helander

Valberedning, sammankall. 070-3772837

Eva Karlsson

Valberedning, ledamot 0705634950