Älvdalen

Per-Arne Pettersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702393195

Kjell Halvardsson

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705470246

Torbjörn Fält

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706747169

Roger Beronius

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702424684

Tore Eriksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0251-11215

Per-Göran Gunnarsson

Jakt- och viltansvarig 0705618332

Valberedning

Malin Lindgren

Valberedning, sammankall. 0705611917

Maria Beronius

Valberedning, ledamot 0703202561