Grytnäs

Martin Broström

Ordförande, Ledamot 070-6887854

Pär Larsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703531824

Kristina Ohls

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702269717

Lars Andersson

Kassör, Ledamot 0761395212

Anders Magnusson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0707444295

Hanna Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig

Anna Magnusson

Ledamot 0705359423

Börje Johansson

Jakt- och viltansvarig 0226-21036

Valberedning

Marianne Magnusson

Valberedning, sammankall. 070-5908504

Ingemar Eriksson

Valberedning, ledamot 0705495555