Idre-Särna

Lars Balstadsveen

Ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703033907

Stig Spånberg

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708244214