Garpenberg

Gunnar Eriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-3983023

Lars Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0739643230

Ulla-Britt Aura

Sekreterare, Ledamot, Kriskontakt 0702693114

Kenneth Aura

Kassör, Ledamot, Energiansvarig, Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0703104159

Emil Jöhnemark

Ledamot, Skogsansvarig 0738230157

Margareta Eriksson

Ledamot 0707964321

Traute Lindenthal

Konsumentansvarig 0225-23023

Per Sjöström

Jakt- och viltansvarig 0225-23121

Valberedning

Marlene Lindenthal

Valberedning, sammankall. 072-2450691

Laila Danielsson

Valberedning, ledamot 0703724652

Traute Lindenthal

Valberedning, ledamot 0225-23023