Bjursås

Jan Forssell

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7506039

Jan Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703713502

Bränd Forssell

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0706566039

Arne Westlund

Kassör, Ledamot 0702527032

Gert Bränd

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703753116

Valberedning

Ewelyn Nykvist

Valberedning, sammankall. 0704333998

Viktor Sörling

Valberedning, ledamot 0738410371