Vika

Erik Lögdberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0725141300

Stig Trotzig

Vice ordförande, Ledamot 0704333503

Lars-Erik Hansson

Sekreterare, Ledamot 0705786062

Lars Lind

Kassör, Ledamot 0737892744

Erik Wiklund

Ledamot 0706939093

Jonny Fredriksson

Barn- och ungdomsansvarig 0704322783

Erika Wallman

Barn- och ungdomsansvarig 0704533444

Fredrik Runqvist

Jakt- och viltansvarig 0738386780

Valberedning

Julia Trotzig

Valberedning, sammankall.

Catarina Larsson

Valberedning, ledamot 0703160409