Sundborn

Erik Bengtsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702470643

Jan-Erik Böhlmark

Vice ordförande, Ledamot 0702379995

Stefan Andersson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705717521

Per-Georg Holmquist

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0707245036

Ann-Charlotte Bengtsson

Barn- och ungdomsansvarig 023-61019

Leif Modig

Flyghavreansvarig 070-6760697

Lars Bengtsson

Flyghavreansvarig 0730686160

Valberedning

Anders Bengtsson

Valberedning, sammankall. 0702101119

Mats Holmqvist

Valberedning, ledamot 023-61334

Lars-Eric Sundlöf

Valberedning, ledamot 0702039346