Erika Bränd är ansvarig för lokalavdelningar och medlemskontakter på regionkontoret i Sandviken. Se kontaktuppgifter nedan. Lotta Zetterlund är ansvarig tjänsteman för kommungrupperna.

Adresser till Inbjudan, Mitt i byn etc

Utskick per post,via  sms eller e-post, mailas till: inbjudan@lrf.se
Fax: 054-151928
Tel. 0771-573 573, 020-44 44 33 (fråga efter Organisationsservice)

Eftersom utskicken sker med B-post skall beställningen göras senast sju arbetsdagar innan utskicket ska nå medlemmen. För årsmötesutskick gäller 14 arbetsdagar.

Så funkar det

Brev:
Brevutskick görs när vi är ytterst angelägna om att nå en grupp medlemmar, till exempel inför en aktivitet eller ett möte.

E-post:
Har du uppgett din e-postadress till vår medlemsservice så får du ta del av LRF Dalarnas nyhetsbrev, inbjudningar till kurser och föreläsningar.
Tel: 020-44 44 33

Sms:
Du som uppgett mobilnummer till medlemsservice får b.la. ta del av information och får påminnelser om evenemang.

Annons i Land Lantbruk Mitt i byn:
För att få in annons i Land under Mitt i byn skall den vara Organisationsservice tillhanda senast tisdag veckan innan den ska vara införd i Land.

Aktivitetsstöd:
Grundstödet till lokalavdelningarna är 1 500 kronor. Dessutom får lokalavdelningarna också 700 kr per aktivitet. För att få aktivitetsstödet måste man meddela Erika Bränd (kontaktuppgifter nedan) efter varje genomförd aktivitet.

För att avdelningen skall ha rätt att få stöden måste årsmötet hållas senast den 15 februari och valrapporten lämnats in senast sista februari samma år.

Ändra i register:
Ändringar av medlemskap, areal, e-postadress och telefonnummer görs på telefon 020-44 44 33 eller, helst, e-post: registerbestallning@lrf.se.

Policies:
När det uppkommer många frågor och undringar om samma ämne kan LRF:s riksförbundsstyrelse anta en policy om saken.LRF-policies för vindkraft, vildsvin och rovdjur och annan matnyttig information gemensam för lokalavdelningar och kommungrupper i alla regioner hittar du om du går in under fliken Mitt LRF ovan.

Kontakt

Erika Bränd, Verksamhetsutvecklare
Telefon: 026-27 88 92
E-post: erika.brand@lrf.se