Familjen har även ett 70-tal KRAV-dikor och odlar vall, foderärtor, havre och vete. I LRF sitter jag i utskottet som ansvarar för bland annat medlemskontakt, och jag är också hållbarhetsambassadör.
Just hållbarhetsfrågor är något jag bryr mig mycket om, kanske mest en hållbar livsmedelsproduktion, där man lyfter hur viktiga betesdjuren är för en god jordhälsa vilket i sin tur bidrar till näringsrika livsmedel för oss människor.
Förutom LRF så har jag uppdrag i Sveriges Kaninproducenters styrelse, likaså i Skördefesten södra Dalarna, jag är med i Dalamat, jobbar med REKO-ringarna i länet, och jag är också branschrådgivare (kött och slakt) och håller kurser för Eldrimner.
Livsmedelsproduktion, både småskalig och storskalig, är något jag verkligen brinner för. Och jag är positiv till alla former av samverkan mellan företagare och tror starkt på att samverkan gör oss bättre och utvecklar oss människor.