Martin Moraeus, ordförande.
Ansvarsområden: Näringspolitik, Medlems- och organisationsutveckling, Kommunikation.

Martin Moraeus driver jordbruk med sin far i Orsa. Han är förtroendevald i flera bolagsstyrelser, både inom de gröna näringarna och inom andra branscher. 

Jan Tholerus, vice ordförande.
Ansvarsområden: Kooperativ utveckling, Äganderätt, Vatten, Landsbygdsutveckling, Energi.

Jan förvaltar gården med jord, skog och sjöar i Söderbärke med olika verksamheter såsom skogsbruk, hästverksamhet och jakt-, fiske- och kulturturism.
Han har styrelseuppdrag i ett flertal bolag och organisationer, främst inom den gröna sektorn och är också aktiv i kommunpolitiken

Anita Boman Daniels, ledamot.
Ansvarsområde: : Konsument- och utbildningsfrågor, Skolkontakt, Besöksgårdar, We Effect.

Anita Boman Daniels driver med sin man Kent Daniels en mjölkgård i Orsa samt ett mejeri med butik.

 

Jonny Jones, ledamot.

Ansvarsområde: Skog, Naturvård.

Rättvik

 

Anna Ozén, ledamot.
Ansvarsområden: Häst

Anna Ozén driver företaget Bergshyttan Häst & Semin utanför Avesta.

Malin Pettersson Lindgren, ledamot.
Ansvarsområde: Viltförvaltning, Omsorgsfrågor, Arbetsmiljö

Malin har med maken en mjölkgård i Evertsberg och är anställd av Svenska kyrkan.'

Erik Bengtsson, ledamot.
Ansvarsområde: Företagsutveckling

Driver Sundbornslantbruk tillsammans med bror Martin. De har 120 ekologiska mjölkkor och brukar cirka 280 hektar mark. Potatis, grönsaker och rybsolja finns också i företaget.