Kursledaren Christer Johansson från LRF Konsult

Bli en energieffektiv spannmålsodlare

Hur kan man på ett energieffektivt sätt konservera och torka spannmål? Detta reddes ut under kursdagar 22/2 2012 i Kungsgården, 29/8 2013 i Söderala och 13/2 2014. Christer Johansson, energi- och teknikrådgivare på LRF Konsult, var kursledare. Han kom med en del konkreta tips på hur man kan se till att torka spannmål så energieffektivt som möjligt och därmed spara pengar. Nedan är några nyttiga lärdomar från kurstillfällena:

Vad ska du kontrollera och vara noggrann med?

 • att luften som lämnar torken har 90% relativ luftfuktighet. Annars nyttjas inte den tillförda fullt ut – man ”eldar för kråkorna”. Sätt in Hygrometer för att läsa av detta.
 • Högre torkningstemperatur ger energieffektivare torkning. Bättre att ha jämn och hög temperatur än att torka längre tid med lägre temperatur. En torktemperatur på 80 grader är 15 % energieffektivare än torkning vid 60 grader.
 • Det är likaså bättre att prioritera högre temperatur än stor luftmängd, alltså strypa lufttillförseln för att nå högre temperatur.
 • Håll koll på förbrukningen för oljebrännare. För energieffektiv torkning ska inte mer än 0,15 liter olja gå åt per liter borttorkat vatten.
 • Mätning av vattenhalten i spannmålen är viktigt. Se till att kalibrera mätinstrumentet regelbundet.
 • Var försiktig med tillsatsvärme vid kalluftstorkning, annars finns risk för kondensutfällning i torkskikten. Det bör max vara en temperaturhöjning om 7 grader.
 • Skillnaden i temperatur på färdigtorkad spannmål och omgivande temperatur bör ej överstiga 5 grader.

Vad ska du åtgärda?

 • Isolera varmluftsledning och täta eventuella hål i torken.
 • Sota! Sot isolerar och tar bort energi.
 • Reglera luftmängden från brännaren. Viktigare med hög temperatur än med mycket luft.
 • Flytta driftstermostaten ut i varmluftskanalen (1,5 meter ut rekommenderas) där det är mindre temperaturväxlingar än vad det är närmast pannan.
 • Byta munstycke – öka storleken för att få högre temperatur. Viktigt att först diskutera detta med panntillverkaren.

Vad kan du investera i?

 • Solfångare (luftsolfångare) som förvärmning av luften är ett smart sätt att energieffektivisera. Det är väl värt att installera vid nybyggen eller att sätta in vid en befintlig kalluftstork.
 • Vid nybyggnation kan det vara värt att investera i en tork med värmeåtervinning. Det kan spara så mycket som 30% energi. Att bygga om befintlig tork är ofta dyrt och komplicerat.
 • Dra kulvert från gårdspanna till varmvattenbatteri för att förvärma luften till oljebrännaren (viktigt att dimensionera kulvertröret efter effektuttaget).
 • Biobränsletork: Om du har möjlighet, undersök möjligheten att skaffa en bioeldad varmluftstork, då återbetalningen av energiskatter för olja kommer att trappas ned rejält från 2015. Dessutom finns möjlighet att nyttja eventuell egen flis istället för inköpt olja – och göra miljön en tjänst på köpet. Pelletseldade varmluftspannor finns också, även konverteringssatser där man enbart byter själva oljebrännaren mot en pelletsbrännare (och gör justeringar). Det finns numer (2014) flera tillverkare som säljer biobränsleeldade varmluftstorkar så det är värt att kolla upp innan man tar investeringsbeslut.

Studiebesök

2012-02-22 På kursdagens eftermiddag gjordes ett studiebesök i Torsåker hos kursdeltagaren Jerk Engberg. Där på gården nyttjas en spannmålseldad gårdspanna till att förvärma torkluften via kulvert.

2013-08-29 Besöktes Mats Perssons anläggning i Norrala. Han har en satstork som används för kontinuerlig drift. Till den oljeeldade varmluftspannan sitter ett varmvattenbatteri draget, men är ännu inte driftssatt. Det som behövs är att en kulvert läggs från gårdens fliseldade panna ett 30-tal meter bort från torkbyggnaden. Då kan en större del av oljan som går åt vid torkning ersättas.

2014-02-13 Fick vi möjlighet att titta på Lennart Öhlunds lösning för såannmålstorkning. Han driver sin gård i Eriksdal, Hedemora. Värmen till spannmålstorken kommer från en 500 kilowatts flispanna av märket Veto där varmvattenkulvert värmer luften via varmvattenbatteri kopplat till torken.