fördelning energianvändning mjölkgård

Energirally på lantbruk

Hur kan man blir mer energieffektiv på gården? Och då i synnerhet på en mjölkgård? Detta undersöktes hösten 2014 i ett så kallat Energirally.

På 5 st. mjölkgårdar genomfördes energikartläggningar hösten 2014 varav på 3 st. gårdar i Gävleborg och 2 st. gårdar i Dalarna. Därefter bjöds lantbrukare och andra energiintresserade in till en gårdsvandring med energifokus, ett "Energirally" , på respektive gård med energirådgivaren som genomfört energikartläggningen på aktuell gård. Man tittade på verksamheten på gården utifrån ett energiperspektiv och berättade om möjligheterna att spara energi (och därmed pengar) med bibehållen produktion för de olika arbetsmomenten och maskinerna på gården. För varje så kallat Energirally finns en rapport skriven med de olika ämnena, resultaten och tipsen som dök upp för vardera av gårdarna. Läs gärna och fundera om det är något av det som tas upp som även ni kan se över hemma på gården?

Klicka på gårdsnamnen nedan för att ladda hem engergirally-rapport för just den gården:

Floda Gård (Floda by, Borlänge, Dalarna) - energirally 16 oktober 2014

Skrämsta Gård (Bergsjö, Gävleborg) - energirally 28 oktober 2014

Koldemo Lantbruk (Arbrå, Gävleborg) - energirally 10 november 2014

Karlsro Gård (Storvik, Gävleborg) - energirally 11 november 2014

Janpers Lantbruk (Stora Skedvi, Dalarna) - energirally 17 november 2014