Energiskog vid Esplunda lantbruk. Foto: Ester Sorri.

Hur får man en lönsam salixodling?

Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg tillsammans med LRF:s projekt Energilots 2.0 hade ett seminarium den 9 februari i Hedemora på temat ”Energigrödornas Ekonomi”.

Håkan Rosenqvist, expert på energigrödor höll en intressant föreläsning kring den ekonomiska potentialen hos framförallt salix, men gjorde även jämförelser mellan olika typer av energigrödor. (Ta del av hand föredrag via länken nedan). Fokus under dagen var hur man på bästa sätt får en lönsam salixodling. Håkan presenterade såväl kalkyler som egna erfarenheter på framgångsrika koncept för salixodling..

Målgruppen var lant- och skogsbrukare med intresse och potential för energigrödor. Totalt samlades tolv deltagare på seminariet. Bland deltagarna fanns Karl-Gustav Björk som är aktiv i, och eldsjäl för, Salixodlarföreningen i Hedemora samt Anders Jansson som är aktiv i Salixodlarna i Örebro. Både Karl-Gustav och Anders berättade om sina erfarenheter och hur deras respektive salixodlarföreningar arbetar.

Martin Henriksson från Länsstyrelsen Dalarna berättade om rådgivningsprojektet Greppa Energin och Christian Blanck projektledare på LRF presenterade projektet Energilots 2.0.

Ladda ned Håkan Rosenqvists presentation

På Jordbruksverkets hemsida för salix finns mer nyttig information , bland annat en handbok för salixodlare.