Ved i vedpanna

Populärversion Slutrapport

Nu kan du ladda ned en så kalla populärversion av slutrapport för projekt Energilots 2.0.

Den ger en kortfattad beskrivning av projektet med dess bakgrund, syften och mål med mera. Här finns bland annat också intervjuer med berörda lantbrukare, Länsstyrelse och rådgivare samt referat från studieresor. Klicka på länken nedan för att ladda ned PDF-fil :

 

Populärversion Slutrapport Energilots 2.0