Solenergi Bleka

Solenergi i Bleka studieresor

LRF Energilots 2.0 har i samverkan med LRF:s rikstäckande energiprojekt Goda Affärer på Förnybar Energi arrangerat två studieresor från Hälsingland till Bleka söder om Östersund i Jämtland. Målet var att besöka landsbygdsföretag som satsat på produktion av solel. Bleka Gård som drivs av Örjan Nilsson är ett av LRF:s utsedda Framtidsföretag i Sverige.

Örjan Nilsson som driver nötköttsproduktion i Bleka är ett lysande exempel på framtidsföretagande. Solceller på ladugårdstak är en del av energiomställningen. Ett kontinuerligt arbete för att optimera logistiken gör att drivmedelsförbrukningen ungefär är hälften av genomsnittet i regionen.

Investeringen på 31 kW solceller gjordes sommaren 2013 och nöjt konstaterar Örjan att anläggningen producerar över beräknad energimängd.

Med på resorna fanns solelexperten Mats Andersson från Energibanken i Jättendal. Mats är en av de 80 talet konsulter som finns att tillgå genom GAFE och möjliggör expertrådgivning till en låg kostnad.

Affären med solel

Som lantbruksföretag får du bäst lönsamhet att producera solel ut på nätet till ett elhandelsbolag avtalat pris högre än spotpriset på el. Däri ligger mycket av nyckeln i affären med solel. Får du inte återbetalning av energiskatt i din verksamhet är den bästa lönsamheten att ersätta inköpt el. En normal återbetalningstid ligger mellan 10-15 år. Detta skall jämföras med att solcellerna förväntas leverera el i 25 år eller mer. Detta verkar vara helt korrekt då anläggningar som byggdes på 80-talet fortfarande är väl fungerande. LRF har tagit fram foldern ”Solel för lantbruk” där grundläggande information om en solel finns att tillgå.

I slutet av dagen (vid resa nr. 2, 7 oktober 2014) vid det avslutande fikat hemma hos Örjan Nilsson anslöt även Örjans son Johan Nilsson. Han driver företaget JN Solar AB som projekterar och levererar anläggningar  för solel. JN Solar AB är också ett företag som går att nyttja subventionerad rådgivning hos via GAFE-projektet under 2014.

Fler gårdar har solceller i Bleka

Två andra gårdar besöktes under dagen i Bleka som blivit något av ett center för energisatsningar. Allt vanligare blir att installera sina solceller på marken istället för tak, vilket de två andra gårdarna hade satsat på (de hade heller inga bra tak att sätta solpanelerna på), varav den ena gården kunde vinkla upp solpanelerna för att bättre ta tillvara på vinterns knappa soltimmar. Installationskostnaden blir betydligt lägre och eventuell service av anläggningen förenklas. Däremot kan problem uppstå vid kraftiga vindar – om man inte byggt rejält kraftigt och förankrat väl i marken och det passar så klart bäst om man har mark över som inte nyttjas till något särskilt.