Ved i vedpanna

Vedföretagande temadagar

Att göra affärer på brännved var ämnet för temadagar om vedföretagande i Söderhamn och Borlänge, december 2013. Till temadagen i Söderhamn kom 18 deltagare och till Borlänge kom 14 st. för att utbyta erfarenheter, diskutera och lyssna på den inbjudne vedföretagaren Pål-Örjan Wågegård från Jämtland.

Pål-Örjan har med sitt företag Pål in Wood många nyttiga erfarenheter kring att tillverka, hantera och sälja färdig ved både inom Sverige men även till Norge. Han har vedföretagandet som komplement till sin skogsbruksverksamhet i hembyn Wåge som ligger vid Storsjöns västra del.  Han säljer vanligen 500-700 m3 ved stjälpt mått per år som han mestadels säljer till mindre kunder i Sverige. Tidigare sålde Pål-Örjan mycket till Norge men den marknaden har gått ned främst på grund av stora lager sedan två milda vintrar och att norska kronan fallit gentemot den svenska och är nu bara obetydligt mer värd.

Här följer en lista på erfarenheter och kunskap som kan vara mycket nyttig att ta till sig och att fundera kring vid planer på att starta verksamhet med inriktning  på färdig ved:

Allmänt om vedföretagande
- Vedföretagande bör ses som ett komplement och inte huvudnäring eftersom det då behövs väldigt stor omsättning för att gå runt ekonomiskt.
- Den sociala faktorn i försäljningsdelen av vedföretagandet är en viktig del. Det ska vara roligt att hålla på och man får då träffa mycket trevligt folk att prata med och till exempel dricka kaffe med.
- Börja i liten skala och undvik att anställa och skaffa tork till veden för då faller kalkylen direkt.
- Föreningen Svensk Ved är bra tips där medlemskap är kostnadsfritt, för seriösa vedföretag. Har marknadsfunktion och bra kontakter mm.
- Hålla landsbygden levande med företagande är ett annat bra skäl att hålla på.

Arbete och metoder
- Så lite hantering som möjligt kring veden är att rekommendera för att kunna ha lönsamhet. Räkna på egen hantering kontra att köpa in (i olika förädlingsled – färdig ved?) och sälja vidare. Du måste få betalt för den egna tiden.
- Fördel om man kan sälja ved direkt när den är kapat och kluven (till exempel direkt ned i container) som kunden hämtar för att slippa lagra och hantera veden.
- 25 cm diameter på virket är mest effektivt att göra ved av (varken för grovt och tungt eller för tunt och tidskrävande).
- Se till att kvista av ordentligt innan råvaran körs in i maskinen, annars blir det mer problem senare bara.
- Se till att lagra ved så att inte fukt och mögel kommer åt veden, mycket viktigt med luftning. Pål har sin ved i säckar på pall. 2 st. pallar på varandra i rader om 2 st. pallar. Nästa rad får ej stå närmare än 2 meter ifrån på grund av mögelrisk.
- Trava inte ved i säck då tar alldeles för lång tid och är inte värt den lilla extra mängd man kan få i säckarna.

Teknik och maskiner
- Var försiktig med storsäckar, de har oftast dålig hållbarhet och kostar mycket pengar. Håller kanske 1-2 säsonger och kan finnas risk för att de inte tål solljus (faller isär).
- Använd den utrustning och de maskiner du redan har i första hand. Håll framförallt investeringsnivåerna så låga som möjligt och lås inte in dig i stora investeringar och fasta kostnader.
- Köp utrustning som håller, om man nu måste investera. Något som bara går och fungerar, med lite och enkel service. Kedja att föredra framför klinga då det är enklast att serva och byta. Maskiner med eldrift är fördel om man har en produktion minst 200 m3 per år på grund av lägre driftskostnader (elmotorns överlägsna verkningsgrad jämfört med dieseldrift). Pål-Örjan tycker att tillverkaren Kisa har bra maskiner.

Ekonomi
- Värdera din egen tid, tänk på att det ska vara lönsamt – din tid ska inte vara gratis. Räkna på vad du kan göra istället och få betalt för (alternativ intäkt).
- Finns i nuläget inte ekonomi i att torka ved med torkutrustning, då faller kalkylen direkt. Stora investeringar som inte lönar sig och mer hantering kring veden. Det krävs gigantiska produktionsmängder och massor av anställda för att få skala och ekonomi på det OM marknaden tillåter. Det finns flera exempel på stora satsningar som gått riktigt illa på senaste tiden.
- Undvik att anställa personal. Kräver också mycket stora produktionsvolymer  och bra marknad för att det ska kunna löna sig.
- Minska fraktkostnader:  köp in och leverera gärna nära och tänk på lämplig logistik.

Marknad
- Marknaden är tuff. Ved är en vara som ”inte får kosta pengar”.
- Prisbilden är svår, pensionärer som gör ved ”mest för roligt” samt svarthandel förstör för seriösa vedhandlare genom att sänka ribban/prisnivån för alla. Svart försäljning ses dessvärre också av en del kunder som något självklart av många.
- Priset på ved är helt avgörande för om det är lönsamt eller inte att hålla på. Ett pris om minst (golv) 450 kr/m3 stjälpt mått ex. moms är för vad man rimligen måste ta ut (vitt) för att gå runt.
- Sälj bara ved av bra kvalitet och ta bra betalt för den. Förstör inte marknaden genom att sälja dålig ved billigt. Sälj aldrig dålig ved!
- Björk är i princip det enda som går att sälja (åtminstone i Jämtland), trots att många andra sorters trä ger lika bra värme mm. Marknaden bestämmer.
- Marknadsföring är svårt. Annonser i tidningar ofta helt värdelöst. Blocket annonsering fungerar ganska bra till ett lägre pris. Pål har hemsida som drar lite kunder men mest värt är ”mun-mot-mun” genom goda kundrelationer och hög kvalitet och service.
- Sälj direkt till kund och leverera helst när det passar kunden. Att ge riktigt god service och erbjuda det lilla extra (som att exempelvis hjälpa till att bära in ved i huset eller liknande) kan ofta löna sig och är riktigt trevligt när man får nöjda kunder
- Bättre att ha många små kunder än några få stora (sprida riskerna).
- Svårt att sälja småsäck och få lönsamhet på det på grund av att det kräver mycket arbete.
- Tull- och momsregistrering är ett måste vid handel med Norge. Moms måste förskottsbetalas innan införsel till Norge. Finns ett företag som hjälper till med allt administrativt: KGH Customs services.

Framgångsfaktorer
* Se verksamheten som komplement * Värdesätt de sociala faktorerna och ha kul * Liten hantering * Låga investeringar * Många kunder * Hög vedkvalitet (torr, fin) * Hög service * Bra logistik

Fallgropar
* Överinvestering i Tork- eller annan utrustning * Anställa personal * Sälja dålig ved (rutten, möglig) * Inte värdera sin arbetstid * Lägga ned för mycket arbete på saker man inte kan ta betalt för