Företagarcoachen är en kostnadsfri service till dig som är medlem i LRF och driver företag på landsbygden.

Företagarcoachen kan stödja dig som jord- och skogsägare i utvecklingen av ditt företag. Detta arbete bedrivs bland annat genom att:

  • stötta och lotsa dig vidare till specifika utvecklingsinsatser
  • leda gruppdiskussioner
  • samordna och driva aktiviteter
  • arbeta med olika aktörer för näringslivet, förtroendevalda och rådgivare
  • bolla idéer med dig som enskild företagar

Företagarcoachen är spindeln i nätet, som ser till att du som efterfrågar och är i behov av utvecklinginsatser och råd också får tillgång till dem. LRFs vision är att de gröna näringarna ska inta en tätpostion i den ekonomiska utvecklingen i Sverige. För att nå dit måste vi arbeta intensivt med företags- och affärsutveckling på gårdsnivå. En del i denna satsning är de regionala företagarcoacherna som skall fungera som stöd i detta arbete.

Kontakt

Pirjo Gustafsson finns på LRF:s regionkontor i Sandviken.
Hon har tel. 026-24 59 77 och nås via e-post: pirjo.gustafsson@lrf.se.