LRF Dalarna och LRF Gävleborg driver ett gemensamt projekt som vill uppmuntra skogsägare till lönsamma kringaktiviteter. Skogsgårdens möjligheter pågår till senhösten 2014.

David Levrén är projektledare för Skogsgårdens möjligheter.

- Vi vänder oss till skogsägare som vill göra mer med sin skog än att bara sälja massaved och timmer, säger han.

- Det kan gälla träförädling i egen regi, turism, jakt eller bioenergi.

Nya affärer

Projektet har samlat intresserade skogsägare och kunniga föreläsare för att inspirera till nya affärsmöjligheter inom skogsområdet.

- Vi vet att det finns pengar att tjäna inom upplevelseturism, säger David Levrén.

- Men markägaren själv behöver inte vara den som själv går ut och guidar i skogen. Man kanske bara upplåter sin mark eller bygger stugor.

Samarbeta eller göra själv

Likadant är det med träförädlingen. Visst kan man köpa en mindre såg eller hyvel om man är intresserad av träförädling. Men man kan ju också samarbeta med någon som redan har alla maskiner och verktyg.

Projektet finasieras av LRF och Sveaskog samt pengar från EU:s landsbygdsprogram.

Kontakt

David Levrén, projektledare. Tel. 026-24 59 91E-post: david.levren@lrf.se