Organisationen

LRF Gävleborg har drygt 5300 medlemmar och knappt 30 lokalavdelningar med egna styrelser spridda över hela länet. I varje kommun finns också en LRF- grupp som jobbar mot kommunen med remisser översiktsplaner och politisk påverkan. Representanter till kommungruppen väljs av lokalavdelningarna på årsmötet, där också lokalavdelningens styrelse utses.

Regionförbundsstämman

LRF Gävleborg har en årlig regionstämma, med fullmäktige från varje lokalavdelning och LRF Ungdomen. Där väljs regionstyrelsen och motioner från lokalavdelningarna och LRF Ungdomen behandlas.

Fullmäktige på riksnivå

I maj har LRF sin riksförbundsstämma.
Dit skickar LRF Gävleborg fullmäktige som har utsetts på regionförbundsstämman, samt de motioner som regionförbundsstämman röstat vidare till riksstämman.

LRF Ungdomen

LRF Ungdomen i Gävleborg har en egen styrelse. Alla LRF-medlemmar i Gävleborg är upp till 36 år. LRF Ungdomen ordnar studiebesök och aktiviteter och är aktiva på sociala medier.