LRF Gävleborg har drygt 5000 medlemmar och knappt 30 lokalavdelningar med egna styrelser spridda över hela länet. Det finns också en LRF-kommungrupp verksam i varje kommun, som bevakar till exempel remisser, förslag till planändringar och håller kontakt med politiker.

LRF Gävleborgs regionstyrelse ansvar för övergripande frågor. Maria Jonsson, mjölkbonde i Hertsjö utanför Bollnäs, är ordförande i LRF Gävleborgs regionstyrelse.