Utskick och inbjudningar görs av organisationsservice.

Beställning av utskick per post

E-post inbjudan@lrf.se
Fax 054-151928
Tel. 0771-573 573, 020-44 44 33 (fråga efter Organisationsservice)

Eftersom utskicken sker med B-post skall beställningen göras senast sju arbetsdagar innan utskicket skall nå medlemmen. För årsmötesutskick gäller 14 arbetsdagar

Beställning av utskick per e-post/sms

Utskick kan även göras som e-post eller sms till de medlemmar som uppgett mejladress alt. mobilnummer

Beställning av annons i Mitt i Byn

För att få in annons i Land Lantbruk under Mitt i byn skall manus vara organisationsservice tillhanda senast tisdag veckan innan den skall vara införd i Land

Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast den 30 november och kallelse skall vara medlemmen tillhanda senast en vecka innan mötet. Valrapport och handlingar insändes snarast, dock senast sista december.

Regionstämman

  • Fullmäktige till regionstämman väljs på årsmötet och varje avdelning väljer en fullmäktig per påbörjat 150 tal medlemmar baserat på medlemsantalet sista september.
  • Motioner till stämman skall vara regionförbundet tillhanda senast den 10 december.

Mer att läsa

Du kan här intill  läsa Årsberättelsen för 2013 som presenterades på stämman 2014. Observera att den innehåller många bilder och tar ett tag att ladda hem.

Där finns också protokollet från regionförbundsstämman 2014.

Ändra i register

Ändringar av medlemskap, areal, e-postadress och telefonnummer görs på 020-44 44 33 eller ännu hellre via e-post registerbestallning@lrf.se.

Aktivitetsstöd

Grundstödet till lokalavdelningarna är 1 500 kronor. Dessutom får lokalavdelningarna också 700 kr per aktivitet. För att få aktivitetsstödet måste man meddela Erika Bränd (kontaktuppgifter nedan) efter genomförd aktivitet.

För att avdelningen skall ha rätt att få stöden måste årsmötet hållas inom utsatt tid och valrapporten ha lämnats in senast 30 december samma år.

Övriga ärenden

Erika Bränd (se nedan) är verksamhetsutvecklare medlem. Vänd er till henne om ni undrar något om utskick, stämman eller årsmötena!

Hitta till Mitt LRF

Information som är gemensam för förtroendevalda i alla regioner hittar du under fliken Mitt LRF högst upp på denna sida. Där hittar du LRFs policies i olika frågor och information om det gemensamma arbetet med frågor som gäller skog och vilt, till exempel.

Kontakt

Erika Bränd, Verksamhetsutvecklare
Telefon: 026-27 88 92
E-post: erika.brand@lrf.se