Förmiddagspass

kl. 09.30 - 10.10;

Ökande problem med gräsogräs på Gotland
Föreläsare: Per Widén, Växtskyddscentralen/Jordbruksverket &Stefan Uddin, HIR-rådgivare, Hushållningssällskapet Gotland; Vi ser ökande problem med gräsogräs inom växtodlingen på Gotland. Vi har redan pratat mycket om renkavle, men tex vitblära riskerar att bli ett mycket större problem. Hur fungerar det samt när och hur det ska bekämpas eller bearbetas.

Så fungerar kryssningsturismen
Möjligheter och utmaningar för landsbygdsföretag. Vilka aktörer finns på Gotland? Hur gör man? Beskrivning av kryssningsturismen – Presentation med avslutande diskussion
Verksamhetsledare Monica Frisk – Gotland Cruise Network. Presentatör: Riina Noodapera Hushållningssällskapet/Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning

Hur väljer jag min kund? - I ljuset av vem din kund är ser din produkt annorlunda ut - så se till att du väljer din kund!
Genom att lära känna kunden kan du tydligare, enklare och billigare produktutveckla, kommunicera och sälja. Karin Cedergren (grundare och f.d. ägare till Hotel Stelor) och Maria Backlund från Kamander ger dig enkla, konkreta verktyg för hur du kan identifiera och nå de kunder som bäst uppskattar din produkt eller tjänst.

Fossilfritt lantbruk, utopi eller verklighet?
Lrf Östergötlands regionordförande Peter Borring har tillsammans med Fossilfritt Sverige satt upp målet att hälften av medlemmarna ska tanka sina traktorer på hälften fossilfritt. - 50-50 till 2020. Det är ett tufft men klart gångbart mål, säger Peter Borring som uppmanade övriga regioner att anta utmaningen. Hör hur ert engagemang i klimatfrågan kan bli än mer konkret!

Gristrender

Margareta Åberg verksam inom Lrf Kött/Gris pratar marknaden och utvecklingen inom grisnäringen med ett EU- och tredjelandsperspektiv. Konsumtion, antibiotika och grisstallar, vad skiljer och hur blickar vi framåt? Vad har vi för förutsättningar på Gotland? Hälsoläget är gott och slagteriet vill ha ökad produktion, kan vi möta detta? Kom och diskutera gris!

Äganderätt och näringspolitik åt skogen!
Föreläsare Marie Wickberg, Kommunikationschef Mellanskog;
Äganderättsfrågan är central för skogsägarrörelsen. Vart står och hur ska Mellanskog skogsägarna agera idag och hur ser vi på utmaningarna framåt? Vi blickar tillbaka på utvecklingen, tydliggör våra ståndpunkter och tittar framåt!

kl. 10.30 - 11.10

Framtidens foder
Vilka foderråvaror gäller i framtiden och hur utnyttjar vi dem på bästa sätt så både djuren och konsumenterna blir nöjda. Lars Hermansson, produktchef råvaror Lantmännen Lantbruk föreläser.

Tjäna pengar på kryssningsturismen!
Vilka möjligheter har jag att erbjuda min verksamhet till kryssningsaktörer – hur kan jag bidra, vad är det som krävs? Introduktion Gotland Excursion. Korta presentationer av medverkande företag inom besöksnäringen med efterföljande speed-dating. Medverkande aktörer: Gotland Excursion, Central Baltic Incoming/Hansa Event, GoGotland, Gotland Active, Gotlandsguideförening. Presentatör: Riina Noodapera Hushållningssällskapet Gotland/Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning

Gotländskt virke eller kärnvirke Gotlands skogliga framtid?
Föreläsare, Lars Olsson SBO-ordförande på Gotland och Jan Ekdahl Virkesområdeschef Mellanskog Gotland; Gotland behöver förädla sina råvaror för att behålla värdet lokalt och vi har unikt timmer som ska användas på bästa sätt. Hur mycket intresse finns på Gotland för denna råvara och hur ska vi hantera den?

Framtidens digitala lantbruk och finansiell spannmålshandel
LM2 är Lantmännens digitala satsning för ett mer produktivt och lönsamt svenskt lantbruk. Portalen ger dig full kontroll på spannmål, foder, odling, maskin och ekonomi. LM2 innehåller flera unika tjänster, du kan bl.a. handla spannmål finansiellt direkt mot en av världens största råvarubörser. Kom och lär dig mer om framtidens digitala lantbruk på vårt seminarium!

Krögare inom Gotlands Krögarförening söker kontakt med fler möjliga leverantörer av råvaror.
Vill du träffa krögare och resonera kring vad du odlar och nya produkter du funderar på att odla/föda upp. Vi ordnar snabbträffar mellan odlare och krögare. Arrangör: Gotland Grönt Centrum AB, projektet Ökad livsmedelsförädling, Susanne Welin-Berger

Underhåll av diken
Jon Wessling Regionansvarig vatten och miljö Lrf föreläser;
Underhåll av täckdiken och öppna diken är eftersatt på många håll med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd. Dessa grundförbättrande åtgärder hör ihop med lönsamheten i växtodlingen men samtidigt är många markägare osäkra på vilka regler som gäller för underhåll av öppna diken. Vad säger lagen och hur kan man tänka för att få en bättre fungerande markavvattning?

Fruktsamhet hos tjuren

Djurhälsoveterinär Sara Eriksdotter Engsfrid talar om vikten av fruktsamheten hos tjuren och hur man kan bedöma tjurens fruktsamhet inför betäckningssäsongen

Eftermiddagens pass  kl.13.00-13.40

Ekonomi i att proteingödsla ditt foderspannmål. 

Carsten Klausen VD Svenska Foder talar om utvecklingen av lantbruket i framtiden och hur viktigt det är med kvalitet för att få rätt avkastning för sina varor.

Grainsens en världsnyhet med spannmålslabb i din hand på fältet.

 Gullvik bjuder till en föreläsning där Edvard Krogius VD för Grainsens presenterar produkten och dess unika funktion som ger dig laboratorieprecision i fält på dina spannmåls analyser läs mer på www.grainsense.com eller www.gullviks.se

Flexibilitet i kalvningsintervall och sintid ger möjligheter för framtidens mjölkkor

Sigrid Agenäs (SLU) som är professor i idisslarnas skötsel berättar om faktorer som avgör hur lång laktationen är hos mjölkkor, vad som händer i kon under sintiden och hur man kan använda den kunskapen för att anpassa laktationen efter enskilda kors förmåga och behov.

Exempel på stallösning, med djuren, herden och ekonomi i fokus

Gotlands Fåravelsförening presenterar Jörgen Rasmusson, Eksholmens gård, Klågerup, som föreläser om hur en satsning på lammproduktion kan gå till utifrån egen erfarenhet av att bygga stall för plats för 600 tackor.

Om det som aldrig händer faktiskt händer eller Vem sköter företaget om du är på sjukan?

Rådgivare, Hanna Nilsson, Växa för dialog kring vad som händer om en olycka eller sjukdom gör att du blir liggande på sjukhus. Hur ser du till att allt rullar på hemma? Lantbruket är en av våra farligaste arbetsplatser, samtidigt är det en bransch med många småföretagare med en eller få nyckelpersoner som får allt att fungera.Hur gör man bäst för att skydda gården och produktionen? Hur göra andra? Vad säger de som har varit med om situationen?

Tema parasiter 

Djurhälsoveterinär Annika Melin föreläser kring hur man bäst använder betestillväxten till nötkreaturen och inte till parasiterna.

kl. 14.00-14.40. 

Senaste nytt på hästfronten

Victoria Östlund vid LRF diskuterar framtiden för svenska hästföretagare. Kom och ge dina inspel inför en framtida hästföretagarstrategi och få senaste nytt från LRF Häst!

Friska kalvar

Föreläsare Helena Kättström, MSD. Att hålla kalvarna friska ökar arbetsglädjen och har stor betydelse för besättningens produktion och ekonomi. Det är bättre att förebygga än att behandla, och vaccination kan vara ett hjälpmedel för att lyckas i det förebyggande arbetet. Under seminariet presenteras olika insatser som tillsammans lägger grunden till friska kalvar.

Nygammal gröda på Gotland med stor potential

Nu odlas linser på Gotland igen och marknaden vill ha allt som kan tas fram. Tomas Erlandson från Nordisk Råvara informerar om marknad och förädling, Stefan Uddin från Hushållningssällskapet talar om odling och försöken.

 

Hur du undviker markpackning när du sprider gödsel

 

Föreläsare Ararso Etana, SLU informerar om olika tekniska lösningar och SLU om markpackningens effekter i fält, målet är att få ut gödseln i rätt tid och med bästa effektivitet!

Risker och möjligheter med ett förändrat klimat

Johan Listmark, naturskadeexpert med särskild expertis inom klimatrelaterade frågor gällande jord- och skogsbruk diskuterar. Hur anpassar jag min verksamhet i ett förändrat klimat? Jordbruket i Skandinavien har utvecklats under de senaste 10 000 åren och det är tack vare ett stabilt klimat. Forskarna är eniga om att framtidens väder kommer att bjuda mer extrem torka och blöta. Nya risker. Men också nya möjligheter. Jord och skog har en nyckelroll i klimatfrågan. Hur kan jag dra nytta av den på gårdsnivå?

Prissäkra din skörd via börsen

Att hantera prissvängningar på marknaden är en
nödvändighet för dig som lantbruksföretagare. Under senare år har spannmåls-och oljeväxtproducenter ofta upplevt att priset vid försäljning, inte varit tillräckligt högt och i efterhand ångrat att de inte sålt sin skörd tidigare -en försäljningsstrategi saknas ofta. Karl Persson, Handelsbanken Råvaror, berättar hur ni kan prissäkra er skörd av vete och raps via börsen och fördelarna med detta.