väntan på nytt Landsbygdsprogram har inte LRF Gotland några pågående större projekt.