Gotland står för 5% av potatisodlingen i landet. Produktion areal och produktionsvärde har ökat under de senaste 15 åren. Jämfört med övriga Sverige går det bättre för potatisodlarna på Gotland. Antalet företag har blivit färre och större.

Studien visar att det kortsiktiga behovet av sortering kan lösas av Anséns uppköp av Swegros utrustning.

De långsiktiga behoven är att maximera, sortering, packning och industriell förädling, att utnyttja skalfördelar och samarbeta kring försäljning och logistik samt samarbete kring marknadsföring och profilering av gotländskt.

Studien visar att intresset finns. I synnerhet för samarbete kring marknadskanalerna. Alla i studien trycker på att det måste finnas tydliga ekonmiska fördelar, en tydlig ledning med en mindre operativ grupp duktig på försäljning.

Mötet var överens om att viktigt är att få förädlingen kvar och att den ökar på Gotland.

Nästa steg är att rapporten skickas ut där LRF frågar om intresset för ett möte i augusti angående samarbete.