Säkert Bondförnuft lever vidare i ny form

LRF kommer även fortsättningsvis att stå som samordnare för verksamheten och i samband med att tjänsterna kommer att prissättas på ett annat sätt kommer Säkert Bondförnufts handledare att kompetensutvecklas och stärkas.

– Olyckorna i lantbruket har visat en klar minskning de senaste åren samtidigt som efterfrågan på vår rådgivning ökar, vilket är mycket tillfredställande. Ett besök av Säkert Bondförnuft är ingen garanti att olyckor inte kan inträffa men är ett stort steg till en bättre och säkrare arbetsmiljö på gården. Våra gårdsbesök kommer att bli dyrare än tidigare, men sätter man pengar på vad en allvarlig olycka kan kosta det enskilda företaget är prislappen för ett gårdsbesök av Säkert Bondförnuft nästan försumbar, menar Anders Danielson.

För mer information kontakta:

Anders Danielson, Projektledare Säkert Bondförnuft
Tel: 08-787 51 85

Dag Björkqvist, Handledare Gotland
Tel: 073 180 12 09