Rone

Göran Winarve

Ordförande, Ledamot 0761-396663

Alf Engström

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig 070-3192908

Kent Karlsson

Sekreterare, Ledamot 070-5171192

Bengt Vahlby

Kassör, Ledamot 070-2703887

Ann-Marie Engdahl

Ledamot 070-4245680

Jonas Randleff

Ledamot 070-7473911

Clara Winarve

Kriskontakt 070 627 19 04

Valberedning

Roland Kristiansson

Valberedning, sammankall. 070-3045101

Anita Grönström

Valberedning, ledamot 0498-482253

Gunilla Häglund

Valberedning, ledamot 0498-482322