När

Håkan Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt 070-5244315

Karolina Pettersson

Vice ordförande, Ledamot 070-6046715

Mari Håkansson

Sekreterare, Ledamot 073-6261608

Ove Pettersson

Kassör, Ledamot 0730-622709

Simon Larsson

Ledamot 0762130889

Andreas Karlsson

Ledamot 072-0363645

Ingvar Andersson

Skogsansvarig 0736-830972

Mikael Larsson

Flyghavreansvarig 070-8472105

Valberedning

Mikael Larsson

Valberedning, sammankall. 070-8472105

Clas Pettersson

Valberedning, ledamot 0705-492032

Rune Hägg

Valberedning, ledamot 070-8560262