God stämning och bra stämmodebatt på LRF Gotlands regionstämma

Ca 150 stämmodeltagare, däribland 100 ombud, styrelse och inbjudna gäster hade samlats på Suderbys Herrgård i Västerhejde för årets regionstämma där bl a

Regionstämman inleddes med en parentation över Helge Hellström, Anga och Roland Rodebjer, Vall, som har gått ur tiden. Helge Hellstrand var under perioden 1977-1989 styrelseledamot i Regionstyrelsen för LRF på Gotland och Roland Rodebjer var detsamma under perioden 2009-2013. En tyst minut hölls till deras minne.

Regionordföranden Anna Törnfelt öppnade stämman och visade en bild på ett urval av tidningsrubriker från 2014 och talade kring dessa. Hon hälsade stämmoombud, LRFs riksstyrelserepresentant Annika Bergman, representanter för region, Länsstyrelse, övriga gäst­er välkomna.

Prisades på stämman

Årets Bernhard Ekström-stipendium delades ut till Lillemohr Lindby, Gothem och tre silvernålar delades ut Eva Engström, Vänge, Tage Appelqvist, Hogrän och Mats Bondesson, Dalhem.

Till Årets lokalavdelning 2015 anmäldes att regionförbundsstyrelsen utsett Bro LRF-avdelning med motiveringen "Årets lokalavdelning 2015 har tagit till vara på medlemsengagemanget i bygden för att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom de gröna näringarna".

Ett nytt pris instiftades 2014, Årets aktivitet. Vandringspriset "Årets aktivitetet" delas ut för att uppmärksamma den kraft och det ideella engagemang lokalavdelningarna lägger ner för att skapa bra och varaktiga aktiviteter för alla medlemmar och/eller allmänheten i syfte att lyfta fram nyttan och nöjet med LRF och de gröna näringarna.

Årets Aktivitet delas i år ut till Hejnum-Bäl lokalavdelning för sitt Traktorslalom och premieras med diplom och vandringsstatyetten "Tummen upp".

Regionförbundets utmärkelse Guldkammen, instiftat av LRF Ungdom för person eller organisation som bidragit till en positiv bild av lantbruket, tilldelas för år 2015 Jan-Erik Dalbom, Garda. Motiveringen är: Med ett målmedvetet arbete har 2015 års vinnare av Guldkammen skapat goda förutsättningar för nästkommande generationer att fortsätta förvalta och utnyttja den gröna skogsråvaran. Han har också på ett förträffligt sätt generationsväxlat sitt företagande till yngre förmågor i samma bransch. Numera ägnar Han sig helhjärtat åt att sprida ljus i socknarna på östra Gotland

Länsförsäkringar delade ut sitt pris Årets Lantbrukare till Benny Nilsson, Bondarve LBM AB.

Nyval

Det blev två nyval till regionstyrelsen då Eva Engström och Richard Hansson avsagt sig omval. De två nya som valdes in är Ninni Kolmodin, Lau och Andreas Nypelius, Lokrume. För övrigt var det omval på övriga.

Tal

Annika Bergman från riksförbundsstyrelsen höll ett mycket uppskattat föredrag om LRFs arbete och om LRF 2015. Lite senare på eftermiddagen höll om också ett föredrag om ledarskapet i lantbruket kallat "Leda för attraktionskraft och lönsamhet", delvis baserat på hennes bok "Lust att leda sig själv och andra". Mycket uppskattat även det.

Uttalanden

Två uttalande antogs på stämman. Det ena handlade om Äganderätt! – Vem bestämmer över bondens mark? LRF uppfattar det som mycket besvärande att, avsaknaden av dialog, generella svårbedömda myndighetsförslag och den knappa tid som ges för remissvar, snarare är regel än undantag. LRF kräver därför att Länsstyrelse, Skogsstyrelse och Region Gotland gör betydande ansträngningar för att förbättra dialogen i sitt myndighetsutövande med markägarna och deras företrädare.

Det andra tog upp problemet med ständiga elavbrott på den gotländska landsbygden. LRF Gotland kräver att GEAB, Region Gotland och Vattenfall snarast vidtar åtgärder så att elförsörjningen på Gotland säkras.

Skrivelser

Det hade inkommit 5 skrivelser till LRF Gotlands regionstyrelse från lokalavdelningsårsmötena. Dessa tog upp: Krav att LRF Gotland ska arbeta för att hela Gotland blir LFA-område, Tidpunkten för nya medlemsavgiften, Bättre elförsörjning på landsbygden, Krav på bättre dunkar för bekämpningsmedel samt Önskan om återgång till 2-åriga mandatperioder i lokalavdelningsstadgarna

Motionsdebatt

Det blev debatt när motionsbehandlingen drog igång. Redan på första motionen, om Lägre skatter på diesel och handelsgödsel, fördes en diskussion som ledde till att det ska skickas en motion till riksstämman i ämnet. Motionen om Transporttiden för slaktdjur skapade en livlig debatt för och emot längre transporttider, där motionären tryckte å att det främst handlade om att få till stånd en möjlig konkurrens inför prisförhandlingarna med slakterierna. Även motionen om att örn borde inkluderas i paragraf 28 väckte debattlustan. Motionen avslogs men man ska se till att utreda ersättningsformerna vid tamdjur slaget av örn, bl a.

Motioner till riksförbundsstämman

Tre riksstämmomotioner antogs och skickas vidare till Riksförbundsstämman i maj.

1. Minskade kostnader för lantbruket

2.Lägre skatter på diesel och handelsgödsel

3.Vem står upp för markägaren gentemot Minerallagen?