Kontaktpersoner för press- och mediefrågor hos LRFGotland

Anna Törnfelt, ordförande LRF Gotland
Tel: 0498 49 30 70
Mobil: 073 707 29 45
E-post: anna.tornfelt@gotlandica.se

Petter Engström, regionchef LRF Gotland
Tel: 0498 - 206792
E-post: petter.engstrom@lrf.se

Presstjänsten på LRF Riksförbund
Tel: 08-787 57 77 (svarar dygnet runt)
E-post: press@lrf.se