Vi gör det genom att ta fram en ny medlems- och organisationsstrategi. I det arbetet är det viktigt att du som är medlem tycker till. Hur ska LRF arbeta i framtiden? Hur ska organisationen se ut?

Tack för att du ger oss dina tankar!