Deras syn skiljer sig delvis åt men så kommer de också från olika områden och bedriver olika verksamheter. Johan är mjölkföretagare i Laholms slättbygd medan Pia har företag med dikor och hästar i en skogsbygd.

Vem ska LRF jobba för - en viktig fråga för framtiden
– Det är ju bara några få aktiva gårdar kvar numera. Därför är det folket på landsbygden som det är viktigt att arbeta för, säger Pia.

– Men har de som bara bor på landsbygden samma intressen som företagare? Skillnaden mellan LRFs medlemmar blir ju större för varje år som går. Ska man ha det i samma organisation, detta att grilla korv vid en sjö i Karlstad och att driva vattenfrågor på riksnivå, undrar Johan retoriskt.

Påverkansarbetet är viktigast
Han är framför allt intresserad av ett LRF som bedriver framgångsrikt påverkansarbete. Även Pia prioriterar detta högst, men menar samtidigt att allt ryms inom samma organisation. Det finns dessutom många övergripande frågor som berör alla landsbygdsbor och för vilka LRF har en mycket viktig påverkansroll.

– LRF är också viktigt för att hålla ihop bygden, exempelvis genom pubaftnar, säger Pia.

Pia försöker skapa delaktighet
Både Johan och Pia konstaterar att det finns en del missnöje bland medlemmarna. För att råda bot på det arbetar Pia mycket med att skapa delaktighet. Hon har en sms-lista till alla medlemmar och när LRF gör eller erbjuder något bra, skickar hon sms med länkar till mer läsning. En bra idé att ta efter!

– Jag försöker föra ner LRFs arbete till lokal nivå, säger hon.

Regler och konkurrensvillkor - viktiga stora frågor
När det gäller vilka ”stora” frågor som LRF absolut ska jobba med är Johan och Pia helt eniga: konkurrensvillkor, värnandet av svenska produkter genom exempelvis ursprungsmärkning, vattenfrågor, äganderätten och liknande. 

– Att LRF håller ett öga på nya regler som tas fram – det är oerhört viktigt, säger Johan.

– LRF gör väldigt mycket på de här områdena. Men ändå frågar folk vad LRF gör. Jag brukar vända på den frågan. Om inte LRF hade funnits, vem hade då drivit de här frågorna? säger Pia.

Charlotte Andersson

Reportaget har även publicerats i Land Lantbruk den 18 juni.


Tyck till, du också!

Allas tankar är viktiga när en ny medlems- och organisationsstrategi tas fram. Ge oss dina svar på frågorna:

  • Hur ska Hur ska LRF arbeta i framtiden?
  • Hur ska organisationen se ut?

Fyll i vårt formulär!