Skapar förutsättningar för produktion

Att skapa förutsättningar för produktion är ständigt högprioriterat för LRF Halland. Vi gör det genom att försöka påverka beslutsfattare och konsumenter, exempelvis i yttranden, genom personliga möten, debattartiklar med mera.

I maj och juni arbetar vi bland annat med

  • Träff med LRF Trädgård för att hitta former för utveckling av trädgårdsbranschen i Halland.
  • Planering av en träff med politikerna i länets miljö- och hälsoskyddsnämnder.
  • Lansering av den nya svenskmärkningen Från Sverige.
  • Planering av ostkampanj med bland annat ostmässa i samband med skördefesten på Tjolöholm den 1 och 2 oktober.

Utvecklar innehållet i medlemskapet

Att skapa ett bra innehåll i medlemskapet och verksamheten är också ständigt högprioriterat.

I maj och juni arbetar vi bland annat med

  • Utbildning för förtroendevalda inom LRF Ungdomen och för nyvalda förtroendevalda i lokalavdelningarna 2015 och 2016.
  • Workshop för kommungrupper inför LRFs kommande satsning på att långsiktigt lyfta fram och stärka det gröna näringslivets potential, bland annat i valrörelsen 2018.
  • Äganderättsfrågor

Exempel på annat viktigt arbete

  • Åttondeklassers studiebesök på Munkagårdsskolan, dit elever från Laholms, Halmstads, Varbergs och Falkenbergs kommuner kommer för att få information om skolans utbildningar och om yrken inom de gröna näringarna.

Laholm, Halmstad, Varberg och Falkenberg