Nyvalda styrelsen
Kontaktuppgifter styrelsen >>

Motioner till riksförbundsstämman
 - Framtidssäkra allemansrätten >>
 - Problem med farthinder i städerna med dålig luft med onödigt slitage   
   som följd >>
 - Kommunikationsapp >>
- Vem skall äga gården och åkermarken i framtiden? >>
- Viltskadors hantering i jordbruksarrendeförhållanden >>

Skrivelser
Skrivelse: Längre jakttid på dovvilt >>

Skrivelse: Förmånsavtal för hjälpmedel för jakt och skrämsel av vildsvin och fågel >>

 

Regionstämma LRF Halland är den 21 mars med start kl 09.30- 16.00 på Munkagårdsgymnasiet, Tvååker.

Palle Borgström, ordförande i Riksförbundsstyrelsen medverkar.

För mer information kontakta Ulrika Bertilsson, 0346-716966.

Kallelse kalendariet >>

Välkomna!

Handlingar till regionstämman:

Tänk på att fullmäktige och ersättare måste finnas registrerade på valrapporten från lokalavdelningen för att kunna rösta på stämman samt få arvode för dagen utbetalt.


Verksamhetsberättelser - Kommungrupper o Ungdom