Riksmotioner

Befintlig tätortsnära jordbruksverksamhet >> (pdf)

Att göra upp eld i naturen >> (pdf)

Markintrång >> (pdf)

Skrivelser till LRF Riksförbundsstyrelsen

Vildsvinsskadors effekter för jordbrukares rätt till stöd >> (pdf)

Stånds och andra giftiga växter >> (pdf)

Växtodlingsregler >> (pdf)

Skogsförsäkring >> (pdf)

Slaktdjursbesiktning >> (pdf)

Fästingar >> (pdf)

Skrivelse till KSLA och Stiftelsen för lantbruksforskning 

Halvdigital stämma för Hallands del 2020, se länk
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/halland/2020/3/halvdigital-stamma-for-hallands-del-2020/

Stämmobok
Stämmobok LRF Halland 2020 (pdf-fil)

Valberedningens protokoll (pdf-fil )

Här kan ni läsa mer om de motioner som gick vidare till LRFs Riksförbundsstämma 2019 samt status på dessa: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/riksforbundsstamman/riksforbundsstamman-2019/stammonyheter/status-for-stammobeslut/. Vad som hände med  de motioner som gick vidare från LRF Hallands regionstämma finns även beskrivit i Stämmoboken under Verksamhetsberättelsen.

Vid frågor vänligen kontakta
Ulrika Bertilsson 010-18 44 538, ulrika.bertilsson@lrf.se

 

OBS!
Tidigare kallelse med hänvisning till Valencia har ställts in, se länk:

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/halland/2020/3/information-infor-regionstamman-med-anledning-utav-coronaviruspandemin/

Ny kallelse och platsinfo till fullmäktige vid LRF Hallands regionstämma 2020
måndag den 16 mars och information om platser för valda fullmäktige.
Ny kallelse >>

LRF Hallands regionstämma kommer men anledning utav Coronoaviruspandemin att ske i digitalt format. Fullmäktige tar sig till en lokal i respektive kommun för att delta i regionstämman. Varje lokal kommer att vara uppkopplad mot ett digitalt möte.

Lokaler för fullmäktige:
Laholm                                           Ålstorps bygdegård
Halmstad                                       Kvibille Gästis
Falkenberg                                     Vinbergs bygdegård
Hylte                                               Tiraholms fisk
Varberg                                           Arena Varberg
Kungsbacka                                  Tölö Församlingshem

På dessa platser i respektive kommun samlas valda fullmäktige för att delta i en digital regionstämma. För att kunna rösta måste fullmäktige finnas på plats i tillhörande lokal i kommunen. Fullmäktigenummer och ytterligare instruktioner sker på plats.

Program
09.00                  Fullmäktigeanmälan och fika
09.30                  Stämman öppnas
12.00                  Avslut och lunch

Arvode & körersättning
Som fullmäktige på regionstämman utgår ett arvode på 900 kr samt körersättning.

Deltagande för övriga medlemmar och gäster:
Det går att medverka och lyssna på regionstämman digital, registrera dig då via denna länk för att få tillgång till länk alternativt telefonnummer att ringa in på.  Registrera er här: https://bit.ly/2WbhX3y 

Vi uppmanar alla fullmäktige som deltar att endast delta i våra kluster då ni känner er fullt friska samt att ni tänker på att tvätta händerna en gång extra.

Välkomna!