Motioner till riksförbundsstämman
Plaståtervinning i jordbruket >>
Köinge-Okome-Svartrå LRF-avdelning

Konkurrensutsätt delar av fastighetsbildningen >>
Årstads LRF-avdelning

Info om riksförbundsstämman hittar du här: 
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/riksforbundsstamman/

   _____________________________________________________________________

Skrivelser från regionstämman hittar du här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/halland/arsmoten-stamma-remisser-skrivelser-och-protokoll/remisser-skrivelser-och-uttalanden/

    _____________________________________________________________________

Kallelse till fullmäktige vid LRF Hallands regionstämma 2021
torsdag den 18 mars kl. 09.00 – 13.00

Program

08.15   Uppkoppling & fullmäktigeanmälan
09.00   Stämman öppnas
13.00    Stämman avslutas

Kallelse för fullmäktige >>

Stämmobroschyr med dagordning, arbetsordning, verksamhetsberättelse och motioner och yttranden >>

Inloggningsuppgifter kommer dagen före stämman
Möteslänk samt övriga inloggningsuppgifter till valda fullmäktige skickas ut dagen före stämman, det vill säga onsdag  den 17 mars. Håll utkik i din mejlkorg!

För medlemmar och andra intresserade
Anmäl ert deltagande här >>