Vi vill att alla elever någon gång under sin grundskoletid besöker eller kommer i kontakt med svenskt lantbruk. Allt färre barn- och ungdomar har en naturlig anknytning till det svenska lantbruket idag. Att veta varifrån maten kommer eller exempelvis hur året på gården ser ut är ingen självklar allmänbildning idag – varken hos lärare eller elever.  

LRF har ett eget verktyg som heter “bonden i skolan”Bonden i skolan är ett digitalt läromedel som ligger helt öppet på webben och är kostnadsfritt att använda för vem som helst. Utöver en gedigen faktadel finns en unik databas med färdiga lektioner och teman som direkt svarar mot målen i läroplanen, så att läraren bara kan bocka av. Bonden i skolan är den svenske bondens röst rakt in i klassrummet. www.bondeniskolan.se  

Andra bra digitala verktyg: 

Farmer Time – Sverige – Tar gården in i klassrummet. 

Gratis i skolan - Maträtt Gratis i skolan - 

Skogen i Skolan 

För mer information om Barn- och Ungdomskommunikation och besöksgårdar i (Halland, Västra Götaland, Värmland) kontakta Jennie Dannegren.

Jennie Dannegren
Barn- och Ungdomskommunikationsansvarig
jennie.dannegren@lrf.se 
010-184 43 20